Klubnyheder

Generalforsamling onsdag den 22. februar 2023

4. november 2022, 20.13

Generalforsamling

Bov IF Løb og Motion

onsdag den 22. februar 2023 kl. 19.30

Grænsehallerne, Kruså (Multisalen)

 

Dagsorden

 

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt budget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen og evt. suppleanter
  • Valg af revisorer & revisor suppleant
  • Eventuelt

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen